Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

24.11.2010 16.00
Pressmeddelande

184/2010, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av viss polyetentereftalat med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 1030/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk polyetentereftalat. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 164/2004). Förordningen publicerades den 17 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 300.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Tillkännagivandet publicerades den 19 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 315.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats

- Den partiella interimsöversynen vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Antidumpnings- och utjämningstullarna förblir oförändrade. Rådets förordning (EU) nr 1064/2010 publicerades den 20 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 304. Förordningen trädde i kraft den 21 november 2010.

- Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Indonesien, Thailand och Vietnam har avslutats den 20 november 2010. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Tillkännagivandet publicerades den 18 november 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 314.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 33 22419

TMD