Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

25.8.2010 9.28
Pressmeddelande

139/2010, RAS/MSR

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 599/2009 vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens förordning (EG) nr 720/2010 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada och Singapore, oavsett om det deklarerade ursprunget är Kanada och Singapore eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric- nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-nummer 3824 90 91 10) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01). Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid.

Deklaranten ska i tulldeklarationen ange hur stor andel av blandningens vikt som utgörs av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt). Obs! Utöver andra kvantitetsuppgifter ska importören också ange mängden med mängdenheten TNE (netto per ton) och med kvalificeraren för mängdenhet ”I” (biodieselhalt), dvs. TNEI.

Undersökningen gäller också biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 30) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 04). Importen ska registreras i nio månaders tid.

Förordningen publicerades den 12 augusti 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 211. Förordningen trädde i kraft den 13 augusti 2010.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av utjämningsåtgärderna införda genom rådets förordning 598/2009 vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens förordning (EG) nr 721/2010 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av utjämningstullar. Undersökningen gäller fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligtvis kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada och Singapore, oavsett om det deklarerade ursprunget är Kanada och Singapore eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric- nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-nummer 3824 90 91 10) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 01). Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid.

Deklaranten ska i tulldeklarationen ange hur stor andel av blandningens vikt som utgörs av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling av icke-fossilt ursprung (dvs. blandningens biodieselhalt). Obs! Utöver andra kvantitetsuppgifter ska importören också ange mängden med mängdenheten TNE (netto per ton) och med kvalificeraren för mängdenhet ”I” (biodieselhalt), dvs. TNEI.

Undersökningen gäller också biodiesel i en blandning innehållande högst 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Förenta staterna, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-nummer 2710 19 41 30) och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 3824 90 97 04). Importen ska registreras i nio månaders tid.

Förordningen publicerades den 12 augusti 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 211. Förordningen trädde i kraft den 13 augusti 2010.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 1425/2006 vid import av säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 748/2010 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller det kinesiska företaget Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. Undersökningen försöker klarlägga huruvida andra kinesiska tillverkare exporterar egna produkter via detta företag. Företagets antidumpningstull är 8,4 procent. Importen ska registreras i nio månaders tid. Företagets antidumpningstull ändras inte men dess Taric-tilläggsnummer har ändrats från A766 till A981. Säckar, bärkassar och påsar av plats klassificeras enligt Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20.

Förordningen publicerades den 20 augusti 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 219. Förordningen trädde i kraft den 21 augusti 2010.

Nya antidumpningsåtgärder

Vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 16 85, ex 2905 17 00, ex 2905 19 00 och ex 3823 70 00. Tillkännagivandet publicerades den 13 augusti 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 219.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 28 januari 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90. Tillkännagivandet publicerades den 4 augusti 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 211.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD