Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.9.2009 10.50
Pressmeddelande

146/2009, RAS/MSR

Ändring av förordningen om thailändsk sockermajs

Genom rådets förordning (EG) nr 847/2009 har antidumpningstullar som tillämpas vid import av sockermajs ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00. Genom kommissionens beslut nr 2009/708/EG har godtagandet av två thailändska företags åtaganden återkallats. Företagens antidumpningstullar är nu följande:

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnr

Sun Sweet Co., Ltd

11,1

A792

Malee Sampran Public Co., Ltd

12,8

A790

Förordningen och beslutet publicerades den 18 september 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 246/2009.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Vid import av grafitelektrodsystem med ursprung i Indien har översyner av eventuellt fortsatta antidumpnings- och utjämningsåtgärder inletts. Översynerna gäller grafitelektroder av det slag som används för elektriska ljusbågsugnar, med en skenbar täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans på högst 6,0 μΩ.m, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 8545 11 00, och nipplar som används för sådana elektroder, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 8545 90 90, oavsett om de importeras tillsammans eller separat. Tillkännagivandena publicerades den 17 september 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 224.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD