Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

26.4.2010 16.09
Pressmeddelande

73/2010, RAS/MSR

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89. Tillkännagivandet publicerades den 1 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 87.

Ny utjämningsåtgärd

Vid import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 och ex 4810 99 90. Tillkännagivandet publicerades den 17 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 99.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av vissa valsade platta produkter av stål med ursprung i Förenta staterna att upphöra den 28 augusti 2010. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 och 7226 11 00 91. Tillkännagivandet publicerades den 15 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 95.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av triklorisocyanursyra med ursprung i Förenta staterna och Folkrepubliken Kina att upphöra den 8 oktober 2010. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20. Tillkännagivandet publicerades den 23 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 104.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa polyesterfilamentvävnader med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 17 september 2010. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 5407 51 00 10, 5407 52 00 00, 5407 54 00 00, 5407 61 10 10, 5407 61 30 00, 5407 61 90 00, 5407 69 10 10 och 5407 69 90 10. Tillkännagivandet publicerades den 23 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 104.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD