Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

29.11.2011 14.33
Pressmeddelande

199/2011, RAS/MSR

Ändring i de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (ändring av namnet på ett företag)

Enligt kommissionens tillkännagivande har företaget Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd, som nämns i förordning 1193/2008 (se TMD 210/010/2008), ändrat sitt namn till COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd. Förordning 1193/2008 gäller kinesisk citronsyra som klassificeras enligt Taric-nummer 2918 14 00 00 och 2918 15 00 10. Taric-tilläggsnumret A874 och den individuella antidumpningstullsatsen förblir oförändrade. Namnändringen gäller även de åtaganden som godtagits genom kommissionens beslut 2008/899/EG. Tillkännagivandena publicerades den 26 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 346.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

– Vid import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 11 11, ex 2710 11 15, ex 2710 11 21, ex 2710 11 25, ex 2710 11 31, ex 2710 11 41, ex 2710 11 45, ex 2710 11 49, ex 2710 11 51, ex 2710 11 59, ex 2710 11 70, ex 2710 11 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 och ex 3824 90 97. Tillkännagivandet publicerades den 25 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 345.

– Vid import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Tillkännagivandet publicerades den 25 november 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 345.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD