Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

28.1.2010 9.22
Pressmeddelande

21/2010, RAS/MSR

Ändring (gällande företag) av antidumpningstull vid import av kinesiska strykbrädor

Genom rådets förordning (EU) nr 77/2010 har översynen gällande företaget Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (Taric-tilläggsnummer A953) avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Importen har registrerats sedan den 1 maj 2009 men nu avslutas registreringen. För den registrerade importen tas ut en antidumpningstull på 22,7 procent. Förordningen publicerades den 28 januari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 24/2010.

Utjämningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av vissa bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien att avslutas den 14 maj 2010. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2941 10 00 10 och 2941 90 00 30. Tillkännagivandet publicerades den 28 januari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 21/2010.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD