Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

18.5.2011 8.51
Pressmeddelande

79/2011, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina

Genom rådets förordning (EU) nr 464/2011 har en antidumpningstull införts på import av bosnisk-hercegovinsk zeolit. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2842 10 00 30. Förordningen publicerades den 14 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 125.

Kommissionen har godkänt nedan nämnda företags åtagande:

Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Bosnien och Hercegovina

De importerade varorna har tillverkats och skickats direkt av Alumina d.o.o. Zvornik i Zvornik, Bosnien och Hercegovina till den första oberoende kunden i unionen som också direkt fakturerats av Alumina d.o.o. Zvornik i Zvornik

B115

Bosnien och Hercegovina

De importerade varorna har tillverkats och skickats direkt av Alumina d.o.o. Zvornik i Zvornik, Bosnien och Hercegovina, till den första oberoende kunden i unionen som direkt fakturerats av AB Kauno Tiekimas filialas, Kaunas, Litauen

B116

Antidumpningstullarna tillämpas inte vid import av produkter tillverkade av ovan nämnda företag förutsatt att det för zeolit A i pulverform i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilagan nedan.

Den tillämpliga antidumpningstullen är 28,1 procent. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 179/010/2010) tas ut slutgiltigt. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2011.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 451/2011 har en antidumpningstull införts på import av kinesiskt bestruket papper. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 och ex 4810 99 90 (Taric-nummer 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 och 4810 99 90 20). Förordningen publicerades den 14 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 128.

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Tullsats

Taric-tilläggsnr

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsu Province, Folkrepubliken Kina; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsu Province, Folkrepubliken Kina

8 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, Shandong Province, Kina; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, Shandong Province, Folkrepubliken Kina

35,1 %

B013

Alla andra företag

27,1 %

B999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 179/010/2010) tas ut slutgiltigt. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2011.

Slutgiltig utjämningstull vid import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 452/2011 har en utjämningstull införts på import av kinesiskt bestruket papper. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 och ex 4810 99 90 (Taric-nummer 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 och 4810 99 90 20).

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Tullsats

Taric-tilläggsnr

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsu Province, Folkrepubliken Kina; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsu Province, Folkrepubliken Kina

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, Shandong Province, Kina; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, Shandong Province, Folkrepubliken Kina

4 %

B013

Alla andra företag

12 %

B999

Förordningen publicerades den 14 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 128. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2011.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 469/2011 har förordning (EG) nr 1292/2007 ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. De tillämpliga tullarna är nu följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Ester Industries Limited 75–76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi – 110 003, India

29,3

A026

Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

0

A028

Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0

A030

Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

3,7

A032

SRF Limited Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

15,5

A753

Uflex Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301, (U.P.), India

3,2

A027

Vacmet India Limited Anant Plaza, IInd Floor, 4/117–2A, Civil Lines, Church Road, Agra 282 002, Uttar Pradesh, India

0

A992

Alla andra företag (utom MTZ Polyfilms Limited - Taric-tilläggsnummer A031 ( 1 ))

29,3

A999

(1) När det gäller MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5 th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, Indien) hänvisas det till tillkännagivandet i EUT C 131, 20.5.2010, s. 3.”

Förordningen publicerades den 17 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 129. Förordningen träder i kraft den 18 maj 2011.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Vid import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) och ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Kommissionens yttranden om saken publicerades den 13 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 142.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av dödbränd (sintrad) magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla. Den sista giltighetsdagen för åtgärden var den 13 maj 2011. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2519 90 30. Tillkännagivandet publicerades den 17 maj 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 146.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Följande uppgifter ska anges i den faktura som åtföljer de varor som företaget sålt till unionen och som omfattas av åtagandet:

1. Rubriken ”FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2. Namnet på det företag som har utfärdat fakturan.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdandet av fakturan.

5. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna ska tullklareras vid unionens gräns (Taric-tilläggsnummer xxxx eller yyyy).

6. En exakt beskrivning av varorna med bland annat följande uppgifter:
- en tydlig beskrivning av de varor som svarar mot de varor som omfattas av åtagandet,
- företagets produktkodnummer (CPC),
- Taric-nummer,
- kvantitet i ton.

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bland annat följande uppgifter:
- pris per ton,
- betalningsvillkor,
- leveransvillkor,
- sammanlagda rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör (dvs. den person som deklarerar varorna för tullen) i unionen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den företrädare för företaget som har utfärdat fakturan och följande undertecknade försäkran:

”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska unionen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av Alumina d.o.o. Zvornik och dess närstående företag Kauno Tiekimas AB och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2011/279/EU. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

TMD