Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

25.1.2010 16.40
Pressmeddelande

18/2010, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom rådets förordning (EG) nr 54/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av amerikansk etanolamin. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 och 2922 13 10 00. Antidumpningstullarna förblir oförändrade ( se TMD nr 204/2006). Förordningen publicerades den 22 januari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 17/2010. Förordningen tillämpas under en period av två år.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Tillkännagivandena publicerades den 14 januari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 8.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av furfuraldehyd med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 29 april 2010. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2932 12 00. Tillkännagivandet publicerades den 22 januari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 16.

 
Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419


                                 

TMD