Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

21.4.2011 15.50
Pressmeddelande

60/2011, MKi/MSR

- Vid import av vissa sojaproteinprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2106 10 20, ex 2106 90 92, ex 2309 90 10, ex 2309 90 99 och ex 3504 00 90. Tillkännagivandet publicerades den 19 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 121.

- Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien att upphöra att gälla den 28 februari 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 14 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 116.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Republiken Korea, Taiwan och Thailand att upphöra att gälla den 28 februari 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 20 april 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 122.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD