Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

14.3.2011 15.04
Pressmeddelande

32/2011, RAS/MSR

Ändringar i antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien; avslutade utjämningsåtgärder

Genom rådets förordning (EU) nr 205/2011 har antidumpningstullarna vid import av indisk polyetentereftalatfilm ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90.

Antidumpningstullen som tillämpas på företaget Vacmet India Limited är 0 procent (Taric-tilläggsnummer A992). Företagets adress är Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, Indien.

Genom rådets förordning (EU) nr 206/2011 har utjämningstullen som tillämpas på Vacmet India Limited ändrats. Förordningarna trädde i kraft den 4 mars 2011. Förordningarna publicerades den 3 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 58.

Vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien avslutades utjämningsåtgärderna (utjämningstull) den 9 mars 2011. Tillkännagivandet publicerades den 3 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 68.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpnings- och antisubventionsförfarandena vid import av trådlösa modem (WWAN-modem) med ursprung i Folkrepubliken Kina upphörde att gälla den 4 mars 2011. WWAN-modemen klassificeras enligt KN-nummer ex 8471 80 00 och ex 8517 62 00. Registreringen av import avslutas och inga nya åtgärder införs. Kommissionens förordning (EG) nr 209/2011 publicerades den 3 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 58.

- Den partiella interimsöversynen vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Republiken Korea har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Inga nya antidumpningsåtgärder har införts. Rådets förordning (EU) nr 167/2011 publicerades den 24 februari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 49.

- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien avslutades den 11 mars 2011. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89. Kommissionens beslut publicerades den 10 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 63.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av karbamidammoniumnitratlösning med ursprung i Algeriet, Vitryssland, Ryssland och Ukraina att upphöra den 22 december 2011. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3102 80 00. Tillkännagivandet publicerades den 1 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 64.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av etanolamin med ursprung i Förenta staterna att upphöra den 23 januari 2012. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 och 2922 13 10 00. Tillkännagivandet publicerades den 12 mars 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 79.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD