Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

25.1.2011 14.34
Pressmeddelande

9/2011, RAS/MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av indisk polyetentereftalatfilm

Genom rådets förordning (EU) nr 38/2011 har en antidumpningstull vid import av indisk polyetentereftalatfilm ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Vid import av produkter som tillverkats av företaget Garware Polyester Limited (Taric-tilläggsnummer A028) är antidumpningstullen nu 0 procent. Förordningen publicerades den 20 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 15 och trädde i kraft den 21 januari 2011.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats

Undersökningen gällande import av renad tereftalsyra och salter av tereftalsyra med ursprung i Thailand har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 36 00. Inga antidumpnings- eller utjämningsåtgärder har införts. Kommissionens beslut publicerades den 20 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 15.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Europeiska kommissionen har publicerat tillkännagivanden om antidumpningsåtgärder som snart kommer att avslutas. Unionstillverkarna kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels, fax: +32 2295 6505) när som helst efter publiceringen av tillkännagivandet, men dock senast tre månader före den dag då giltighetstiden enligt tillkännagivandet går ut.

Begäran om översyn ska innehålla tillräcklig bevisning för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkare att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av spakmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 28 juli 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 50. Tillkännagivandet publicerades den 8 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 5.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa kylfrysar av side-by-side-modell med ursprung i Republiken Korea att upphöra den 1 september 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8418 10 20 91. Tillkännagivandet publicerades den 8 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 5.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av silikonkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 26 augusti 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2849 20 00 00. Tillkännagivandet publicerades den 20 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 19.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av sämskläder med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 15 september 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 4114 10 10 00 och 4114 10 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 20 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 19.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand att upphöra den 30 september 2011. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 och 3923 29 90 20. Tillkännagivandet publicerades den 22 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 22.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD