Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

29.6.2012 16.25
Pressmeddelande

90/2012, RAS/MSR

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av beredda och konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina inleds registrering av import. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). Importen ska registreras i nio månaders tid.

Importen ska registreras för att säkerställa att tullar, om nödvändiga villkor uppfylls, kan tas ut retroaktivt, om den återupptagna undersökningen leder till återinförande av antidumpningsåtgärder. Eventuellt framtida betalningsansvar skulle bygga på resultatet av den återupptagna antidumpningsundersökningen. Kommissionens förordning (EU) nr 572/2012 publicerades den 29 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 169. Förordningen träder i kraft den 30 juni 2012.

Ändring av antidumpningstull vid import av rör av järn eller stål med ursprung i bl.a. Ukraina

Genom rådets förordning (EU) nr 540/2012 har antidumpningsåtgärderna vid import av sömlösa rör ändrats. Produkten klassificeras enligt följande Taric-nummer:

7304 11 00 10                            7304 19 10 20                   7304 19 30 20
7304 22 00 20                            7304 23 00 20                   7304 24 00 20
7304 29 10 20                            7304 29 30 20                   7304 31 80 30
7304 39 58 30                            7304 39 92 30                   7304 39 93 20
7304 51 89 30                            7304 59 92 30                   7304 59 93 20.

Tullsatsen för Interpipe-gruppen har ändrats. Tullsatsen tillämpas retroaktivt från den 30 juni 2006. Antidumpningstullen för företaget LLC Interpipe Niko Tube och OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) är nu 17,7 procent. Taric-tilläggsnumret är A743.

Återbetalning av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Förordningen publicerades den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 165. Förordningen trädde i kraft den 27 juni 2012.

Inledande av undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna som infördes genom rådets förordning 1458/2007 vid import av ficktändare med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 548/2012 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstull. Undersökningen gäller gasficktändare avsända från Vietnam oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Vietnam eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 9613 10 00 12.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för tändare som avsänts från Vietnam. Förordningen publicerades den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 165. Förordningen trädde i kraft den 27 juni 2012.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärder vid import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea

Genom rådets förordning (EU) nr 558/2012 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 102/2012 ändrats. Den koreanska exportören Seil Wire & Cable har befriats från den slutgiltiga antidumpningstullen vid import av linor och kablar av stål som avsänts från Republiken Korea. Företagets Taric-tilläggsnummer on A994. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura uppvisas för medlemsstaternas tullmyndigheter.

Registreringen av importen i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 969/2011 upphör. Ingen antidumpningstull tas ut för den registrerade importen. Förordningen publicerades den 28 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168. Förordningen trädde i kraft den 29 juni 2012.

Ändring (gällande företag) i antidumpningsåtgärderna vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 567/2012 har åtgärderna enligt förordning (EU) nr 917/2011 ändrats. Det kinesiska företaget Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd har lagts till förteckningen över de tillverkare som beviljats en tullsats på 30,6 procent. Företagets Taric-tilläggsnummer on B293. Förordningen publicerades den 29 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 169. Förordningen träder i kraft den 30 juni 2012.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av furfuraldehyd med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla den 27 juni 2012. Samtidigt avslutades interimsöversynen. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2932 12 00. Rådets förordning (EU) nr 541/2012 publicerades den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 165.

- De partiella interimsöversynerna (antidumpnings- och utjämningsåtgärder) vid import av polyetentereftalat med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. De gällande antidumpnings- och utjämningstullarna förblir oförändrade. Rådets förordningar (EU) nr 559/2012 och 560/2012 publicerades den 28 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168. Förordningarna trädde i kraft den 29 juni 2012.

- Antidumpningsförfarandet vid import av koncentrerade sojaproteinprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina upphörde att gälla den 29 juni 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2106 10 20, ex 2106 90 92, ex 2309 90 10, ex 2309 90 99 (ex 2309 90 96 från den 1 januari 2012) och ex 3504 00 90. Kommissionens beslut publicerades den 28 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 168.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina, Egypten, Kazakstan och Ryssland att upphöra den 1 mars 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 och 7202 29 90 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 26 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 186.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD