Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

15.6.2012 15.59 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.21
Pressmeddelande

80/2012, RAS/MSR

Inledande av undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 791/2011 vid import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 437/2012 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller glasfibervävnader med öppna maskor avsända från Taiwan och Thailand oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 och 7019 59 00 13.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand. Förordningen publicerades den 24 maj 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 134. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2012.

Inledande av undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 2/2012 vid import av fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 502/2012 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller fästanordningar av rostfritt stål avsända från Malaysia, Thailand och Filippinerna oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 och 7318 15 70 81.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för fästanordningar som avsänts från Malaysia, Thailand eller Filippinerna. Förordningen publicerades den 14 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 153. Förordningen trädde i kraft den 15 juni 2012.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningsåtgärderna vid import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00 och 7019 90 00. Kommissionens beslut publicerades den 22 maj 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 131.

- Antisubventionsförfarandet vid import av vissa fästanordningar av rostfritt stål och delar därav med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 och 7318 15 70. Beloppen som ställts som säkerhet för den provisoriska utjämningstullen frisläpps. Kommissionens beslut publicerades den 24 maj 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 134.

- Antidumpningsförfarandet vid import av vinsyra med ursprung i Kina har avslutats gällande en exporterande tillverkare, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 12 00. Kommissionens beslut publicerades den 5 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 144.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av strykbrädor med ursprung i Ukraina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 12 juni 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 166.


Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD