Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

14.3.2012 12.50
Pressmeddelande

39/2012, MNy/MSR

- Vid import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 24 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 55.

- Vid import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien har en översyn gällande eventuellt fortsatta utjämningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 24 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 55.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av polyetentereftalat med ursprung i Republiken Korea har upphört den 28 februari 2012. Tillkännagivandet publicerades den 25 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 57.

- Antidumpningsåtgärderna vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina har ändrats. Till följd av domen av den 8 november 2011 omfattas import av strykbrädor tillverkade av Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. inte längre av antidumpningsåtgärderna enligt rådets förordning (EG) nr 452/2007. Företagets Taric-tilläggsnummer är A786. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51). Återbetalning eller eftergift av betalda antidumpningstullar ska sökas hos Tullens rättelseenheter. Kommissionen återupptar därtill antidumpningsundersökningen partiellt. Återupptagandet avser endast genomförandet av ovannämnda dom när det gäller Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. Tillkännagivandet publicerades den 2 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 63.

- Vid import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har en interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70. Tillkännagivandet publicerades den 9 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 71.

- Vid import av volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 00 (Taric-nummer 8101 99 10 10 och 8515 90 00 10). Tillkännagivandet publicerades den 9 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 71.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD