Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

23.2.2012 11.12
Pressmeddelande

34/2012, MNy/MSR

- Vid import av keramiska bords- och köksartiklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 och ex 6912 00 90. Tillkännagivandet publicerades den 16 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 44.

- Vid import av vissa rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina, Thailand och Indonesien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10. Tillkännagivandet publicerades den 16 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 44.

- Vid import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70. Tillkännagivandet publicerades den 22 februari 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 52.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD