Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

5.11.2013 9.56
Pressmeddelande

142/2013, MSR

- Vid import av sulfanilsyra med ursprung i Indien har en översyn gällande eventuellt fortsatta utjämningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2921 42 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 300.

- Vid import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2921 42 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 300.

- Vid import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 310.

- Den partiella interimsöversynen gällande import av fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00. Antidumpningstullen ändrades inte.   Rådets förordning publicerades den 25 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 283.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av valstråd med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 6 augusti 2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 1 november 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 318.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD