Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

15.10.2013 9.33
Pressmeddelande

134/2013, MSR

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpnings- och utjämningsåtgärderna (antidumpningstull och utjämningstull) vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater att upphöra den 11 juli 2014. Tullarna har utvidgats till att även omfatta vissa blandningar med ursprung i Amerikas förenta stater och import som avsänts från Kanada. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 4 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 289.

Produkten klassificeras enligt följande Taric-nummer:

1516 20 98 21

1518 00 99 29

2710 20 15 30

1516 20 98 29

1518 00 99 30

3824 90 97 03

1516 20 98 30

2710 20 11 21

3824 90 97 04

1518 00 91 21

2710 20 11 29

3826 00 10 10

1518 00 91 29

2710 20 11 30

3826 00 10 90

1518 00 91 30

2710 20 15 21

3826 00 90 19

1518 00 99 21

2710 20 15 29

3826 00 90 30

- Vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea och Malaysia har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 15 oktober 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 299. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD