Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

11.12.2015 11.41
Pressmeddelande

101/2015, MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska sömlösa rör av järn eller stål 

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/2272 har giltighetstiden för antidumpningstullen vid import av vissa kinesiska sömlösa rör av järn eller stål förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20). Förordningen publicerades den 8 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 322 och trädde i kraft den 9 december 2015.

Antidumpningstullarna förblir oförändrade:

Företag

Tull %

Taric-tilläggsnr

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, Kina

17,7

A949

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilagan nedan

27,2

A950

Alla övriga företag

39,2

A999

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

  • Vid import av solcellsmoduler och väsentliga komponenter med ursprung i eller avsända från Kina har en översyn inletts vid utgången av giltighetstiden för antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder.  Samtidigt inleddes också en partiell interimsöversyn. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).  Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 5 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 405.
  • Vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 11 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 411.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga

Förteckning över de samarbetsvilliga tillverkare som avses i artikel 1.2 och som omfattas av  Taric-tilläggsnummer A950

Företagets namn

Stad

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Zhangjiagang

TMD