Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

24.11.2015 11.15
Pressmeddelande

094/2015, MSR

Ändring i tullar vid import av solcellsmoduler med ursprung i eller avsända från Kina

Kommissionen hat återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av följande företag: i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd och dess närstående företag i Europeiska unionen som gemensamt omfattas av Taric-tilläggsnummer B810, och ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd och Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, som omfattas av Taric-tilläggsnummer B825. Åtagandet gäller solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) som klassificeras enligt Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39.

Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2018 publicerades den 12 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 295 och trädde i kraft den 13 november 2015. Den slutliga antidumpningstullen och utjämningstullen tillämpas automatiskt vid import av produkter med ursprung i eller avsända från Kina som tillverkats av Chint Solar (Taric-tilläggsnummer B810) och Sunny Energy (Taric-tilläggsnummer B825) från och med den dag då förordningen trätt i kraft.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 376.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina eller avsända från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand att upphöra den 10 augusti 2016. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7019 40 00, 7019 51 00 och 7019 59 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 384.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Thailand att upphöra den 10 augusti 2016. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 8305 10 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 384.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av bariumkarbonat med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 20 augusti 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2836 60 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 21 november 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 388.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD