Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

23.5.2013 11.05
Pressmeddelande

59/2013, MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av keramiska bords- och köksartiklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 412/2013 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska bords- och köksartiklar. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 och ex 6912 00 90 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 och 6912 00 90 10). Antidumpningstullen gäller inte keramiska knivar, keramiska kryddkvarnar och deras keramiska malverk, keramiska skalare, keramiska knivvässare och keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd. Förordningen publicerades den 15 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 131 och trädde i kraft den 16 maj 2013.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;
Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;
Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.

18,3

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

13,1

B350

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B351

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;
Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;
Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;
Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;
Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;
Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;
Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;
Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

17,6

B352

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B353

Företag som förtecknas i bilaga I nedan

17,9

 

Alla andra företag

36,1

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 131/010/2012) tas ut slutgiltigt och de belopp som överskrider den slutgiltiga tullen frisläpps. Likaså frisläpps de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen i fråga om keramiska knivar, keramiska kryddkvarnar och deras keramiska malverk, keramiska skalare, keramiska knivvässare och keramiska pizzastenar gjorda av kordierit av det slag som används för gräddning av pizza eller bröd.

Preliminär antidumpningstull vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 418/2013 har en preliminär antidumpningstull införts på import av indisk tråd av rostfritt stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Raajratna, Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,9

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

22,9

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

22,9

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

22,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

22,9

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

24,4

B780

Företag som förtecknas i bilaga III nedan

20,2

B781

Alla andra företag

27,8

B999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen ställs. Förordningen publicerades den 8 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 126. Förordningen trädde i kraft den 9 maj 2013 och tillämpas i sex månader.

Provisorisk utjämningstull vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 419/2013 har en provisorisk utjämningstull införts på import av indisk tråd av rostfritt stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99.

De tillämpliga provisoriska utjämningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Raajratna, Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

4,3

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

3,1

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,1

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,1

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,1

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

0,0

B780

Företag som förtecknas i bilaga III nedan

3,8

B781

Alla andra företag

4,3

B999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den provisoriska utjämningstullen. Förordningen publicerades den 8 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 126. Förordningen trädde i kraft den 9 maj 2013 och tillämpas i fyra månader.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa rördelar med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand; Avslutat förfarande med avseende på Indonesien

Genom rådets förordning (EU) nr 430/2013 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska och thailändska gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10). Antidumpningstullen gäller inte kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock. Förordningen publicerades den 14 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L129 och trädde i kraft den 15 maj 2013.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Kina

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd – Yutian County

57,8

B335

Jinan Meide Casting Co., Ltd – Jinan

40,8

B336

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd –Qingdao

24,6

B337

Hebei XinJia Casting Co., Ltd – XuShui County

41,1

B338

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong Town

41,1

B339

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd – Linyi City

41,1

B340

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd – Taigu County

41,1

B341

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – Yutian County

41,1

B342

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd – LangFang, Hebei

41,1

B343

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd –Hongqiao Town, Yutian County

41,1

B344

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd – Tangshan

41,1

B345

Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang Village, Taigu

41,1

B346

Alla andra företag

57,8

B999

Thailand

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd – Samutsakorn

15,5

B347

Siam Fittings Co., Ltd – Samutsakorn

14,9

B348

Alla andra företag

15,5

B999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 131/010/2012) tas ut slutgiltigt och de belopp som överskrider den slutgiltiga tullen frisläpps. Likaså frisläpps de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära tullen i fråga om kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock. Antidumpningsförfarandet har avslutats med avseende på Indonesien.

Ändring av tullar vid import av polyetentereftalat

Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtagandet från företaget P.T.Polypet Karyapersada, Indonesien (Taric-tilläggsnummer A193) och företaget Futura Polyesters Limited, Indien (Taric-tilläggsnummer A184). Rådets förordning nr 465/2013 och kommissionen beslut (2013/223/EU) publicerades den 22 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 135. Förordningen och beslutet trädde i kraft den 23 maj 2013.

Rådet har genom sitt beslut (2013/226/EU) förkastat förslaget om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av indisk, taiwanesisk och thailändsk polyetentereftalat. Samtidigt upphörde det översynsförfarande som gällde import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Rådets beslut publicerades den 23 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 136. Beslutet träder i kraft den 24 maj 2013.

Genom rådets förordning nr 461/2013 har giltighetstiden för utjämningsåtgärderna vid import av indisk polyetentereftalat förlängts med fem år. Förordningen publicerades den 23 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 137. Förordningen träder i kraft den 24 maj 2013.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 124.

- Vid import av vissa fästdon av järn och stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 134.

- Vid import av polyetentereftalat med ursprung i Pakistan har en antisubventionsundersökning partiellt återupptagits. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 17 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 138.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Vitryssland, Folkrepubliken Kina, Ryssland, Thailand och Ukraina att upphöra den 20 december 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 15 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 136.

- Antisubventionsförfarandet vid import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70. Inga nya antisubventionsåtgärder har införts. Kommissionens beslut publicerades den 23 maj 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 136. Beslutet träder i kraft den 24 maj 2013.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga I

EUT nr L 131, s.28–44: Samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet

Bilaga II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:
1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (volym) bords- och köksartiklar av keramiskt material som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (det berörda landet). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3. Datum och namnteckning.

Bilaga III

Samarbetsvilliga indiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet
Taric-tilläggsnummer B781

Företag

Ort

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

Garg Inox Ltd.

Bahadurgarh, Haryana

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

KEI Industries

New Delhi

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

TMD