Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

22.3.2013 10.16
Pressmeddelande

25/2013, MSR

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av ferrokisel med ursprung i Egypten och Kazakstan upphörde att gälla den 1 mars 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 och 7202 29 90 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 58.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtaganden) vid import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 4 december 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 14 00 00 och 2918 15 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 1 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 60.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 3 december 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2922 42 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 1 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 60.

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av koks av stenkol med ursprung i Folkrepubliken Kina upphörde att gälla den 19 mars 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2704 00 19 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 15 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 77.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 58.

- Vid import av ferrokisel med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 58.

- Vid import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia har en antidumpningsundersökning återupptagits partiellt. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 16 85, ex 2905 17 00, ex 2905 19 00 och ex 3823 70 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 28 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 58.

- Vid import av mangandioxider med ursprung i Sydafrika har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2820 10 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 72.

Registrering av import av kinesiska solcellsmoduler

Genom kommissionens förordning (EU) nr 182/2013 åläggs tullmyndigheterna att registrera import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00 (Taric-nummer 8501 31 00 81 och 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (Taric-nummer 8501 32 00 41 och 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (Taric-nummer 8501 33 00 61 och 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (Taric-nummer 8501 34 00 41 och 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (Taric-nummer 8501 61 20 41 och 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 (Taric-nummer 8501 61 80 41 och 8501 61 80 49), ex 8501 62 00 (Taric-nummer 8501 62 00 61 och 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (Taric-nummer 8501 63 00 41 och 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (Taric-nummer 8501 64 00 41 och 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21 och 8541 40 90 29).
Celler som används i solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Plattor som används i solcellsmoduler eller -paneler av kristallint kisel klassificeras enligt KN-nummer ex 3818 00 10 (Taric-nummer 3818 00 10 11 och 3818 00 10 19).

Obs! Importen ska registreras för att säkerställa att tullarna, om nödvändiga villkor uppfylls, kan tas ut retroaktivt, om undersökningen leder till att en antidumpningstull och/eller en utjämningstull införs.

Förordningen publicerades den 5 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 61. Förordningen trädde i kraft den 6 mars 2013. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter den dag då förordningen trädde i kraft.

Antidumpningstullen på fästanordningar av rostfritt stål och delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta fästanordningar som avsänts från Filippinerna. Undersökningen av eventuellt kringgående gällande Malaysia och Thailand har avslutats.

Genom rådets förordning (EU) nr 205/2013 har antidumpningstullen på 24,7 procent utvidgats till att även omfatta fästanordningar av rostfritt stål och delar till dessa avsända från Filippinerna oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Filippinerna eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 och ex 7318 15 70 (Taric-nummer 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 och 7318 15 70 81).

Antidumpningstull tas inte ut för följande företags produkter:

Företag

Taric-tilläggsnummer

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippinerna

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippinerna

B356

Tillämpningen av de befrielser som beviljats ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga I nedan visas upp. Den utvidgade tullen tas ut för den registrerade importen med undantag för import av ovannämnda företags produkter.

Genom samma förordning har undersökningen av kringgående gällande fästanordningar av rostfritt stål och delar till dessa som avsänts från Malaysia och Thailand avslutats. Åtgärderna utvidgas inte till att gälla dessa två länder. Registreringen av importen har avslutats. Förordningen publicerades den 12 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 68 och trädde i kraft den 13 mars 2013.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 217/2013 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesisk aluminiumfolie i rullar. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607 11 11 10 och 7607 19 10 10).

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai             

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co., Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Alla andra företag

35,6 %

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 115/010/2012) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutgiltiga tullen återbetalas. Förordningen publicerades den 13 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 69 och trädde i kraft den 14 mars 2013.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 214/2013 har en slutgiltig antidumpningstull införts på import av kinesiska stålprodukter belagda med organiskt material. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Union Steel China

0

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

26,1

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

5,9

B313

Angang Steel Company Limited

16,2

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd.

0

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.

0

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

16,2

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

16,2

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

16,2

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

0

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

16,2

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

0

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

0

B323

Jigang Group Co., Ltd.

16,2

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

16,2

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

16,2

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

16,2

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

16,2

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

16,2

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

16,2

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

16,2

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

0

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

0

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

16,2

B334

Alla andra företag

13,6

B999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 115/010/2012) tas ut slutgiltigt. I fråga om produkter som har ett substrat med en metallisk beläggning av krom eller tenn återbetalas de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 15 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 73 och trädde i kraft den 16 mars 2013.

Slutgiltig utjämningstull vid import av stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 215/2013 har en utjämningstull införts på import av kinesiska stålprodukter belagda med organiskt material. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 och 7226 99 70 91).

De tillämpliga utjämningstullarna är följande:

Företag

Tullsats
%

Taric-
tilläggsnr

Union Steel China

13,7

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

29,7

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

23,8

B313

Angang Steel Company Limited

26,8

B314

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

26,8

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

26,8

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

26,8

B319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

26,8

B321

Jigang Group Co., Ltd.

26,8

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

26,8

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

26,8

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

26,8

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

26,8

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

26,8

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

26,8

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

26,8

B331

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

26,8

B334

Alla andra företag

44,7

B999

Förordningen publicerades den 15 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 73 och trädde i kraft den 16 mars 2013.

Ficktändare som avsänts från Vietnam

Den slutgiltiga antidumpningstullen som införts vid import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina har kringgåtts genom att montering av dem äger rum i Vietnam. Antidumpningsåtgärderna upphörde den 13 december 2012. Den slutgiltiga antidumpningstullen var 0,065 euro per tändare.

Tullen som utvidgats genom rådets förordning (EU) nr 260/2013 tas ut på registrerad import som avsänts från Vietnam från och med den 27 juni 2012 till och med den 13 december 2012. Tullen tas ut oberoende av om Vietnam deklarerats som ursprungsland eller inte. Förordningen publicerades den 22 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 82 och träder i kraft den 23 mars 2013.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA I

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska innehålla en försäkran som har undertecknats av en anställd vid den företagsenhet som utfärdar fakturan och ska ha följande format:

1. Den anställdes namn och befattning vid den företagsenhet som utfärdar fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (kvantitet) (berörd produkt) som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och namnteckning

BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:
”Jag intygar härmed att den (kvantitet) av viss aluminiumfolie på rullar som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och registrerade säte) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och namnteckning”

TMD