Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

16.10.2015 10.00
Pressmeddelande

84/2015, MSR

Ändring i antidumpnings- och utjämningsåtgärderna vid import av tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1821 har förordningarna 1106/2013 och 861/2013 ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Förordningen publicerades den 10 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 265 och trädde i kraft den 11 oktober 2015.

Antidumpningstullen som tillämpas på företaget Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd är nu 5 procent. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. Om ingen giltig faktura visas upp tillämpas en antidumpningstull på 12,5 procent vid importen. Företagets Taric-tilläggsnummer är nu B121. Tilläggsnumret är detsamma när utjämningstull tillämpas.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk valstråd

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1846 har giltighetstiden för antidumpningsåtgärderna vid import av varmvalsade stänger och tråd förlängts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 och 7227 90 95. Förordningen publicerades den 15 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 268 och trädde i kraft den 16 oktober 2015.

Antidumpningstullen som tillämpas på företaget Valin Group är 7,9 procent (Taric-tilläggsnummer A930). Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp. Antidumpningstullen som tillämpas på alla övriga företag är 24 procent (Taric-tilläggsnummer A999).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga

Den individuella tullsats som anges för detta företag ska tillämpas på villkor att det för medlemsstaternas tullmyndigheter visas upp en giltig faktura. Den giltiga fakturan ska innehålla följande:

1) Tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan (namn och befattning).

2) En försäkran med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (volym) valstråd som sålts på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag intygar att den information som lämnas i denna faktura är fullständig och korrekt.”

3) Datum och underskrift.

Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”övriga företag” tillämpas.

TMD