Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

13.2.2013 9.29 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.59
Pressmeddelande

5/2013, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av vissa rör av järn och stål med ursprung i Ryssland

Genom rådets förordning (EU) nr 1269/2012 har förordning nr 585/2012 ändrats. På TMK Group, som består av företagen OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant och OAO Seversky Tube Works, har en antidumpningstull på 27,2 procent tillämpats. Tullen har nu höjts till 28,7 procent. Taric-tilläggsnumret A 859 förblir oförändrat.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Förordning nr 1269/2012 publicerades den 28 december 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 357. Förordningen trädde i kraft den 29 december 2012.

Antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand

Genom rådets förordning (EU) nr 21/2013 har antidumpningstullen på 62,9 procent utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor avsända från Taiwan och Thailand oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 och 7019 59 00 13). Den hittills tillämpade registreringen upphör. Förordningen publicerades den 16 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 11. Förordningen trädde i kraft den 17 januari 2013.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Turkiet.

Genom rådets förordning (EU) nr 78/2013 har en slutgiltig antidumpningstull införts vid import av vissa ryska och turkiska rördelar av järn eller stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98). Förordningen publicerades den 29 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 27.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Ryssland

Alla företag

23,8

Turkiet

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6

B295

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9

B296

UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEM. END. MAM. SAN. VE TİC. AȘ, Tuzla, Istanbul

12,1

B297

Alla andra företag

16,7

B999

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 108/010/2012) tas ut slutgiltigt. Förordningen trädde i kraft den 30 januari 2013.

Registrering av import av biodiesel från Argentina och Indonesien

Genom kommissionens förordning (EU) nr 79/2013 åläggs tullmyndigheterna att registrera importen av biodiesel med ursprung i Argentina eller Indonesien. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric- nummer 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 och 3824 90 97 04), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30).

Deklaranten ska ange biodieselhalten i tulldeklarationen. Förordningen publicerades den 29 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 27. Förordningen trädde i kraft den 30 januari 2013. Registreringsskyldigheten upphör nio månader efter den dag då förordningen trädde i kraft.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien har upphört att gälla. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2905 22 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 23.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien att upphöra den 17 oktober 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2921 42 00 60. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 27.

- Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av sulfanilsyra med ursprung i Indien att upphöra den 18 oktober 2013. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2921 42 00 60. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 30 januari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 28.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa rördelar av järn och stål med ursprung i Republiken Korea och Malaysia att upphöra den 17 oktober 2013. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 8 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning C 36.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD