Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

2.9.2015 8.54
Pressmeddelande

70/2015, MSR

Slutgiltig antidumpningstull på import av platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/1429 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska och taiwanesiska platta produkter av stål. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tull
%

Taric-tilläggsnr

Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan

24,4

C024

Kina

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin

24,4

C025

Kina

Övriga samarbetsvilliga företag som är förtecknade i bilagan

24,6

 

Kina

Alla övriga företag

25,3

C999

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei

0

C030

Taiwan

Alla övriga företag

6,8

C999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en giltig faktura visas upp. Den giltiga fakturan ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

  1. Namn och befattning för tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.
  2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de (volym) kallvalsade platta produkter av rostfritt stål som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (Taiwan/Kina). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas.

De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 29/2015) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutgiltiga tullen återbetalas. Förordningen publicerades den 27 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 224. Förordningen trädde i kraft den 28 augusti 2015.

Ändring i antidumpningstullarna på import av tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien

Genom rådets förordning (EU) nr 2015/1483 har antidumpningstullarna på import av indisk tråd av stål ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Förordningen publicerades den 2 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 228. Förordningen träder i kraft den 3 september 2015.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull
%

Taric-tilläggsnr

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

8,4

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

9,4

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

9,4

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

9,4

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

9,4

B779

Viraj Profiles Ltd., Thane, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

6,8

B780

Bekaert Mukand Wire Industries, Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra;
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra;
Bhansali Stainless Wire, Mumbai, Maharashtra;
Chandan Steel, Mumbai, Maharashtra;
Drawmet Wires, Bhiwadi, Rajastan;
Jyoti Steel Industries Ltd., Mumbai, Maharashtra;
Mukand Ltd., Thane;
Panchmahal Steel Ltd., Dist. Panchmahals, Gujarat

5,0

B781

Alla övriga företag

12,5

B999

Ändringar jämfört med den tidigare förordningen:

  1. Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter nu att en giltig faktura visas upp. Fakturan ska innehålla en försäkran, vilken är daterad och undertecknad av en tjänsteman vid det företag som utfärdat fakturan och av vilken ska framgå dennes/dennas namn och befattning, med följande lydelse: ”Jag intygar härmed att den (kvantitet) tråd av rostfritt stål som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Indien. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.” Om ingen sådan faktura uppvisas, ska tullsatsen för ”alla övriga företag” tillämpas.
  2. För fyra företag ändras den företagsspecifika tullen från 8,6 procent till 9,4 procent. Dessa företag är: Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox Ltd. och Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd.

Namnbyte

Det kinesiska företaget Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd, som exporterar solcellsmoduler, har bytt namn till China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd. Taric-tilläggsnumret B893 förblir oförändrat. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 29 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 286.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 1 september 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 287.


Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare i Kina som inte ingick i stickprovet:

Maa

Nimi

Taric-lisäkoodi

Kiina

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

Kiina

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

Kiina

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

Kiina

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C029

TMD