Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

20.5.2015 14.09
Pressmeddelande

45/2015, MSR

Antidumpningstullen på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna

Antidumpningstullen på 48,5 procent har genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/776 utvidgats till att även omfatta cyklar som avsänts från Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett om produkterna deklarerats ha ursprung i dessa länder eller inte. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 30 20 och 8712 00 70 92).

Antidumpningstullen tas inte ut för följande företags produkter:

Land

Företag

Taric-tilläggsnr

Kambodja

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodja

C035

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodja

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodja

C037

Filippinerna

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippinerna

C038

Tillämpningen av de befrielser som beviljats ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga I nedan visas upp. Den utvidgade tullen tas ut för den registrerade importen med undantag för import av ovannämnda företags produkter.  Registreringen av importen har avslutats. Förordningen publicerades den 19 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 122 och trädde i kraft den 20 maj 2015.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av keramiska plattor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/782 har rådets förordning nr 917/2011 ändrats. Företaget Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd omfattas nu av en tull på 30,6 procent. Företagets Taric-tilläggsnummer on B 998. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilaga II nedan visas upp för tullmyndigheterna.

Plattorna är glaserade och oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade och oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag.  Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Förordningen publicerades den 20 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 124 och träder i kraft den 21 maj 2015.

Antidumpningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av okouméplywood med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 3 februari 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 4412 31 10 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 161.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta statar har en partiell interimsöversyn inletts gällande både antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93, 3826 00 10 och ex 3826 00 90. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 19 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 162.

- Vid import av kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 och 7226 92 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 161.

Bilaga I

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.2 ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en tjänsteman vid företaget som utfärdat fakturan och som innehåller följande:
1. Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de (volym) (berörd produkt) som sålts för export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura tillverkades av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag intygar att de uppgifter som lämnas i denna faktura är fullständiga och korrekta.”
3. Datum och namnteckning

Bilaga II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:
1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.
2. Följande försäkran:
”Jag intygar härmed att den kvantitet keramiska plattor som tas upp i denna faktura, [kvantitet], och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.
Datum och namnteckning”

TMD