Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

18.3.2015 10.19
Pressmeddelande

23/2015, MSR

Ändringar i förordningar om antidumpningsåtgärder

- Vid import av kinesisk triklorisocyanursyra har en översyn avseende en ny exportör avslutats. Registreringen av importen avslutas och tullen som är tillämplig på alla andra företag i landet (42,6 procent) ska tas ut retroaktivt på importen från och med den dag då översynen inleddes. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20. Kommissionens förordning (EU) nr 2015/392 publicerades den 10 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 65 och trädde i kraft den 11 mars 2015.

- Kommissionen har inlett en undersökning för att avgöra huruvida import till unionen av molybdentråd som innehåller minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102960020), med ursprung i Kina, och huruvida import till unionen av molybdentråd som innehåller minst 97 viktprocent men mindre än 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 mm men högst 11,0 mm, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102960040), med ursprung i Kina, utgör kringgående av de åtgärder som införts genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010.

Denna import ska registreras i nio månaders tid. Kommissionens förordning (EG) nr 2015/395 publicerades den 11 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 66 och trädde i kraft den 12 mars 2015.

- Kommissionen har ändrat genomförandeförordning (EU) nr 917/2011 om kinesiska keramiska plattor så att tullen gällande företagen Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd och Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd nu är 32,0 procent och Taric-tilläggsnumret B938. Tullen gällande företagen Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd och Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. är nu 13,9 procent och Taric-tilläggsnumret B939.

Varan klassificeras enligt KN-nummer 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99. Kommissionens förordning (EG) nr 2015/409 publicerades den 12 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 67 och trädde i kraft den 13 mars 2015.

Tillkännagivanden om att giltighetstiden snart löper ut för vissa antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av polyetentereftalat med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 18 november 2015. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 5 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 77.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 2 december 2015. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 5 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 77.

- Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien att upphöra att gälla den 17 december 2015. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 10 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 82.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien att upphöra att gälla den 17 december 2015. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 10 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 82.

Ny utjämningsåtgärd

Kommissionen har inlett ett antisubventionsförfarande (undersökning) vid import av rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien.  Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 11 mars 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 83.

TMD