Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och skyddsåtgärder

27.1.2011 14.39 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.53
Pressmeddelande

13/2011, RAS/MSR

Avslutad undersökning rörande skyddsåtgärder

En undersökning rörande skyddsåtgärder vid import av WWAN-modem har avslutats. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 8471 80 00 och 8517 62 00. Några nya skyddsåtgärder har inte införts. Tillkännagivandet publicerades den 26 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 24.

Undersökningen av dumpning gällande WWAN-modem och WWAN/WiFi-routrar, som inleddes den 30 juni 2010, fortsätter däremot. Också undersökningen gällande stöd, som inleddes den 16 september 2010, pågår fortfarande. Import av modem och routrar omfattas av registreringsskyldighet. Om några antidumpningstullar eller utjämningstullar införs till följd av undersökningsresultaten, kan tullarna tas ut retroaktivt. En slutlig antidumpningstull eller utjämningstull kan tas ut retroaktivt för produkter som övergått till fri omsättning högst 90 dagar före den dag då de provisoriska åtgärderna börjar tillämpas.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90. Samtidigt inledde kommissionen en översyn som gäller företaget Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. För närvarande är den tull som tillämpas på företaget 0 procent. Tillkännagivandet publicerades den 26 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 24.

- Vid import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 11 00. Tillkännagivandet publicerades den 26 januari 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 24.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD