Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

8.1.2010 16.23
Pressmeddelande

5/2010, RAS/LL

Import av polyetentereftalatfilm från Israel: ändring gällande en exportör

Genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2010 (EUT L 2, 6.1.2010) har förfarandet gällande en israelsk exportör ändrats vid import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (PET-film) med KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Antidumpningsåtgärderna gäller produkter som avsänts från Israel oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i Israel eller inte. 

Exportland Israel, företag S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd:

Åtgärd

Taric-tilläggsnr

Fr.o.m. 7.1.2010

Antidumpningstull

A964

Har upphävts

Utjämningstull

A964

Fortsatt uppbörd 19,1 %

Registrering av import

A964

Har inletts

Uppbörden av antidumpningstullen har upphört och importen har blivit föremål för registrering. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2010.

Genom registreringen av importen vill man säkerställa att antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt i det fall att översynen ger vid handen att företaget kringgår antidumpningstullarna.

TMD