Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

4.1.2010 15.43
Pressmeddelande

2/2010, RAS/LL

Reviderad förordning om antidumpningstullar

Grundförordningen om uttagande av antidumpningstullar, förordning (EG) nr 384/96, har ändrats flera gånger. Därför har förordningen upphävts och kodifierats till en ny förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009). Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2010.

Upphävande av antidumpningstullen vid import av ferrokisel med ursprung i Makedonien

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1297/2009 (EUT L 351, 30.12.2009) har antidumpningstullen på ferrokisel med ursprung i Makedonien upphävts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Förordningen trädde i kraft den 31 december 2009. Beloppet av den upphävda antidumpningstullen var 5,4 %.

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull: skodon med ursprung i Kina och Vietnam samt skodon avsända från Macao

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1294/2009 (EUT L 352, 30.12.2009) fortsätter uppbörden av slutgiltig antidumpningstull för vissa skodon med ursprung i Kina och Vietnam samt för skodon som avsänts från Macao.

Antidumpningstullen tillämpas på skodon med överdelar av läder eller konstläder, som har ursprung i Kina och Vietnam och klassificeras enligt följande KN-nummer, med undantag av sportskor, skodon som är tillverkade med hjälp av en särskild teknik, tofflor och andra inneskor samt skodon med tåhätteförstärkning: 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 och ex 6405 10 00.

Land

Företag

Antidumpningstull, på nettopriset fritt unionens gräns, före tull

Taric-tilläggsnr

Kina

Golden Step
Alla övriga företag

9,7 %
16,5 %

A775
A999

Vietnam

Alla företag

10,0 %

-

Den slutgiltiga antidumpningstullen på 16,5 % tas också ut för skodon som avsänts från Macao oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i Macao eller inte.

Taric-numren förtecknas i bilagan till förordningen. I förordningen finns också definitioner för olika skodon.

Förordningen trädde i kraft den 31 december 2009. Den gäller i 15 månader.

Nya antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningstullar gällande volframkarbid och smält volframkarbid med ursprung i Kina (EUT C 322, 30.12.2009). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2849 90 30 och ex 3824 30 00.

Kommissionen har inlett en undersökning gällande import av renad tereftalsyra och salter av tereftalsyra med ursprung i Thailand. Produkten påstås dumpas (undersökning gällande antidumpningstullar) och importen påstås vara subventionerad (undersökning gällande utjämningstullar). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 36 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis (EUT C 313, 22.12.2009).

TMD