Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.12.2009 14.19
Pressmeddelande

202/2009, RAS/LL

Slutgiltig antidumpningstull vid import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Ryssland

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1251/2009 (EUT L 338, 19.12.2009) har förfarandet gällande en rysk exportör ändrats vid import till gemenskapen av karbamidammoniumnitratlösningar med KN-nummer 3102 80 00.

Land och företag

Slutlig antidumpningstull i euro per ton

Taric-tilläggsnr

Ryssland, Joint Stock Company Acron

20,11

A932


Denna nu införda antidumpningstull uppbärs också retroaktivt vid sådan import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak, som har registrerats i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 241/2009.

Registreringen har sedan den 22 mars 2009 skett med företagets Taric-tilläggsnummer A 932. Registreringen avslutas härmed.

Förordning 1251/2009 trädde i kraft den 20 december 2009.

Slutgiltig antidumpningstull på import av sämskläder med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1252/2009 (EUT L 338, 19.12.2009) har förfarandet gällande en kinesisk exportör ändrats vid import till gemenskapen av sämskläder med KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90.

Land och företag

Slutlig antidumpningstull, %

Taric-tilläggsnr

Kina, Henan Prosper & Leather Enterprise Co., Ltd

58,9

Tullsats som gäller alla företag, dvs. inget tilläggsnummer, vid registreringen var företagets Taric-tilläggsnummer A957.


Denna antidumpningstull som nu införts på företaget i fråga uppbärs också retroaktivt vid sådan import av sämskläder som har registrerats med stöd av artikel 3 i förordning (EG) nr 573/2009. Registreringen har sedan den 3 juli 2009 skett med företagets Taric-tilläggsnummer A A957. Registreringen avslutas härmed.

Förordning 1252/2009 trädde i kraft den 20 december 2009.

Slutgiltig antidumpningstull på import av sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

Kommissionens har i EUT C 311, 19.12.20009 (s. 25) meddelat om en namnändring gällande ett kinesiskt företag. Namnändringen påverkar inte uppbörden av tullen enligt förordning (EG) nr 926/2009.

Företag

 

Taric-tilläggsnr

Gammalt namn

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

A950

Nytt namn

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

A950

TMD