Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

21.12.2011 9.09
Pressmeddelande

219/2011, RAS/LL

Avslutande av antidumpningsförfarande, tillkännagivande

Det har tillämpats en slutgiltig antidumpningstull vid import av karbamidammoniumnitratlösningar enligt KN-nummer 3102 80 00 med ursprung i Algeriet, Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Denna åtgärd upphör att gälla den 22 december 2011 (EUT C 373, 21.12.2011).

Inledande av antidumpningsförfarande, tillkännagivande

Vid import av vissa stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina har en antidumpningsundersökning inletts (EUT C 373, 21.12.2011). Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 och ex 7226 99 70. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Undersökningen gäller vissa stålprodukter belagda med organiskt material, dvs. valsade platta produkter av olegerat och legerat stål (utom rostfritt stål) som målas, fernissas eller beläggs med plast på minst en sida, utom sandwichpaneler som används för byggändamål, bestående av två yttre metallplåtar med en stabiliserande kärna av isolermaterial mellan sig, och utom produkter med en slutbeläggning av zinkstoft (zinkrik målarfärg innehållande minst 70 viktprocent zink).

Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter att tillkännagivandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter att tillkännagivandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

TMD