Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärder

12.12.2016 8.45
Pressmeddelande

110/2016, LL

Sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina; Undersökning av fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull

Publicering: Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärder, EUT C 461, 10.12.2016, s. 12

Den berörda produkten är vissa sömlösa rör av rostfritt stål, andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg, som för närvarande klassificeras enligt KN- numren 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00 (Taric-nummer 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 och 7304900091).

Översynen går ut på fastställa om åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen i fråga om den berörda produkten fortsätter eller återkommer och att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen (EU nr 2016/1036) att slutföras inom 15 månader efter offentliggörandet av tillkännagivande. Då fortsätter eller upphävs uppbörden av den gällande antidumpningstullen.

Vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina; Inledande av antidumpningsförfarande vid import

Publicering: Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande, EUT C 461, 10.12.2016, s. 22
Föremålet för undersökningen är vissa artiklar av gjutjärn med fjällig grafit (gråjärn) eller gjutjärn med sfäroidiserad grafit (segjärn), och delar därav. Dessa artiklar är avsedda att

  • täcka marksystem eller underjordiska system och/eller öppningar till marksystem eller underjordiska system, och att
  • ge tillgång till marksystem eller underjordiska system och/eller ge insyn till marksystem eller underjordiska system.

Artiklarna kan vara maskinbearbetade, belagda, målade och/eller utrustade med andra material, inbegripet men inte begränsat till betong, trottoarplattor eller andra plattor, med undantag av brandposter.

Produkten som enligt påståendet dumpas klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 och ex 7325 99 10. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Undersökningen går ut på att fastställa om den berörda produkten med ursprung i Kina importeras dumpad och om dumpningen vållat unionsindustrin skada.

Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet. Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter publiceringen av tillkännagivandet. 

Visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina; Inledande av antidumpningsförfarande vid import

Publicering: Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande, EUT C 459, 9.12.2016, s. 17

Undersökningen gäller visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina. Det är fråga om valsade platta produkter av järn eller legerat stål eller olegerat stål, aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade, innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol, minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium, högst 0,045 viktprocent niob, högst 0,010 viktprocent titan och högst 0,010 viktprocent vanadin, i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band.

Undersökningen gäller inte följande produkter:

  • produkter av rostfritt stål, kisellegerat stål och snabbstål,
  • inte vidare bearbetade än varmvalsade eller kallvalsade (kallreducerade) produkter.

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Undersökningen går ut på att fastställa om den berörda produkten med ursprung landet i fråga importeras dumpad och om den dumpade importen vållat unionsindustrin skada.

Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet. Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter publiceringen av tillkännagivandet. 

Natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina; avslutande av partiell interimsöversyn gällande kinesiska exporterande tillverkaren Shandong Kaison

Rättsakt: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2229, EUT L 336, 10.12.2016, s. 40

De som framfört begäran om översyn har återkallat begäran. Därför avslutas den partiella interimsöversynen gällande antidumpningsåtgärderna vid import av produkten i fråga utan att nivån på den antidumpningsåtgärd som är i kraft ändras.

Beslutet träder i kraft den 11 december 2016.

TMD