Hoppa till innehåll

Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets PTG-strategi 2020–2023 har offentliggjorts

2.1.2020 11.30
Pressmeddelande

Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets (PTG) strategi för åren 2020–2023 trädde i kraft den 1 januari 2020. Målet med polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets PTG-samarbete är särskilt att ingripa i bekämpningen av gränsöverskridande och organiserad brottslighet. I strategin för åren 2020–2023 betonas bekämpning av cyberbrottslighet samt åtgärder för att påverka verksamheten som bedrivs av internationella kriminella grupper som försöker komma in i Finland. Inom brottsbekämpningen är avsikten att tillsammans utnyttja och sammanjämka de möjligheter som den nya teknologin medför.

I PTG-samarbetet samordnas myndigheternas verksamhet effektivt. Grunden för samarbetet är en gemensam lägesbild och en analysbaserad bedömning av förändringarna i verksamhetsmiljön. PTG-myndigheternas samarbete grundar sig på en gemensam och proaktiv lägesbild av verksamhetsmiljön, dagligt informationsutbyte och beaktande av parternas starka områden. Syftet med PTG-strategin är att styra PTG-myndigheternas samarbete i den eftersträvade och gemensamt överenskomna riktningen samt skapa grunder för att mäta resultaten av samarbetet.

PTG-myndigheternas verksamhetsmiljö har under de senaste åren varit föremål för stora förändringar och kommer med all sannolikhet att vara det även i fortsättningen. Megatrender som påverkar verksamhetsmiljön är bland annat urbaniseringen, den åldrande befolkningen, klimatkrisen och den snabba utvecklingen av teknologin. Genom att tillsammans handla smidigt, snabbt och effektivt kan säkerheten främjas när verksamhetsmiljön förändras. Tillsammans är PTG-myndigheterna starkare än var för sig. Det effektiva samarbetet har under årens lopp blivit en samarbetsform som uppskattas både nationellt och internationellt.

PTG-strategi

Pressmeddelande