Hoppa till innehåll

PlPlanering av tjänsten Kundens Egna Uppgifter har påbörjats för företagskunder

12.6.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen utvecklar i samarbete med företagskunderna en ny tjänst som kommer att ge kunderna tillgång till sina uppgifter som gäller tullärenden. Då kunderna får tillgång till sina egna uppgifter blir det mera smidigt att uträtta tullärenden och kunderna får en bättre möjlighet att följa med och utveckla sina egna tullärenden. Tjänsten Kundens Egna Uppgifter kommer att lanseras år 2020.

I fortsättningen kommer kunderna att till exempel ha tillgång till uppgifter om sina egna tullkontor och kontaktpersoner, om användbar säkerhet och om huruvida deklarationerna har varit korrekta. Kunden eller kundens ombud kan också kontrollera i tjänsten vilka kundkoder som ska användas vid meddelandedeklarering.

Den nya tjänsten skräddarsys baserat på kundernas behov och kundernas åsikter beaktas redan i planeringsskedet. Vi har bjudit in kunderna till workshops som genomförs genom tjänstedesign. Workshopparna har redan börjat, och en omfattande grupp bestående av Tullens olika företagskunder deltar i dem.

Mera information: marko.kunnari(at)tulli.fi

Kundmeddelande