Hoppa till innehåll

Godkännande av transiteringsdeklaration

21.12.2009 14.16
Pressmeddelande

200/2009, JR/HeL

Artikel 62 i tullkodexen (EEG nr 2913/92) bestämmer hur en tulldeklaration ska upprättas. Vid T-transiteringsförfarandet ska tulldeklarationen i regel upprättas elektroniskt men i vissa situationer kan den också upprättas i pappersform. Vid TIR-förfarandet ska tulldeklarationen alltid upprättas i pappersform. Då utgörs tulldeklarationen av en TIR-carnet.  

Artikel 454 i tillämpningskodexen föreskriver att TIR-carnetinnehavaren utöver TIR-carneten i pappersform också ska visa upp TIR-carneten i elektronisk form för tullmyndigheten. Med hjälp av denna elektroniska NCTS/TIR-deklaration övervakar tullen att alla detaljer av TIR-förfarandet utförs korrekt. Uppgifterna i TIR-carneten på papper resp. i elektronisk form ska motsvara varandra.

När transiteringsdeklaration på papper används, bekräftar tulltjänstemannen med sin stämpel att deklarationen visats upp för Tullen.

När elektroniskt deklarationsförfarande används vid transiteringen bekräftar Tullens system att tulldeklarationen blivit uppvisad för Tullen på behörigt sätt. Uppvisandet kan bevisas med t.ex. ett transiteringsföljedokument som Tullen eller i vissa fall kunden kan skriva ut från sitt eget transiteringssystem. Ett från transiteringssystemet utskrivet följedokument utgör emellertid inte Tullens bekräftelse om att transiteringsvarorna har granskats eller att de motsvarar transiteringsdeklarationen. Avsikten med följedokumentet är att med tanke på transiteringens senare faser bevisa att transiteringsdeklarationen visats upp på ett behörigt sätt tidigare under transiteringen.

Enligt Tullstyrelsens tolkning fråntar godkännandet av tulldeklarationen inte kunden dennes ansvar för varubeskrivningens riktighet även om tulldeklarationen och varorna visats upp för tullen och tullen godkänt deklarationens uppgifter som på behörigt sätt mottagna. För varubeskrivningens och varans riktighet svarar alltid deklaranten, dvs. den huvudansvarige för transiteringen eller TIR-carnetinnehavaren.

TMD