Hoppa till innehåll

Partnerskapsavtalet med Stillahavsstaterna tillämpas mellan EU och Samoa sedan 31.12.2018

16.1.2019 15.50
Pressmeddelande

Interimsavtalet om partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna tillämpas fr.o.m. den 31 december 2018 mellan EU och Samoa. Meddelandet om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr L 13, 16.1.2019.

Avtalets (publicerat i EUT L 272, 16.10.2009) ursprungsregler finns i avtalets protokoll II (s. 569). Avtalet har redan tidigare tillämpats mellan EU och Fiji samt mellan EU och Papua Nya Guinea.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande