Hoppa till innehåll

Partiell interimsöversyn gällande ryskt ammoniumnitrat avslutad

16.11.2018 16.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpningstullen på ryskt ammoniumnitrat borde ha ändras. Översynen gällde två ryska exportörers produkter. Ammoniumnitrat klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 20.

Nu har översynen avslutats och antidumpningstullen gäller oförändrad. I EU:s officiella tidning nr L 285, 13.11.2018, berättas mera om översynen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar