Hoppa till innehåll

Förmånsbehandling, Pakistan – precisering

13.12.2012 14.50 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.02
Pressmeddelande

153/2012, OT/J.Gleisner

Precisering som meddelats av kommissionen den 30 november 2012:
Förmånen kan tillämpas på export som skett den 14 november 2012 eller därefter. Form A-intyg som utfärdats den 14 november 2012 eller därefter är giltiga.

Ändringar i landskoder 1.1.2013

Förordning: 1106/2012, EUT L 328, 28.11.2012

Nya landskoder

hör till landgrupperna

BL (Saint Barthélemy)

2080, 1005, 1008, 1009, 1011 och 2501

BQ (Bonaire, Sint Eustatius och Saba)

2080, 1005, 1008, 1009, 1011 och 2501

CW (Curaçao)

2080, 1005, 1008, 1009, 1011 och 2501

EH (Västsahara)

1005, 1008, 1009, 1011 och 2501

SS (Sydsudan)

1005, 1008, 1009, 1011, 2005 och 2501

SX (Sint Maarten (nederländska delen))

2080, 1005, 1008, 1009, 1011 och 2501

QP (Det fria havet (marint område utanför territorialhaven)

Landskod som upphör 31.12.2012
AN Nederländska antillerna
Tullkvot nr 09.4189 upphör den 31 december 2012 och tullkvot nr 09.7910 som öppnats för år 2013 har slopats. Landskoden AN avförs från och med 31.12.2012 från de landgrupper den hört till.

Ändringar i förpackningsslag 1.2.2013

Nya koder för förpackningsslag

44 Påse, polybag
1F Flexibel container
7A Låda, bil
7B Låda, av trä
8A Lastpall, av trä
8C Bunt, av trä
AL Kula
B4 Rem
FB Flexibag
FE Flexitank
FW Flakvagn
GL Behållare, gallon
GU Bricka, innehållande horisontellt staplade platta produkter
GY Jutesäck
HN Hängare
JB Bigbag
LU Fruktlåda
MA Häck, av metall
ME Container, av metall
OB CHEP lastpall, 80 cm × 120 cm
OC CHEP lastpall, 100 cm × 120 cm
OE Lastpall, ISO T11
OK Block
OU Container, yttre
T1 Platta, bricka
TE Däck
TG Tankcontainer
TT Stor bärkasse
TW Lastpall, tripplewell
UN Enhet
VN Fordon
VS Bulk, metallskrot (träder i kraft den 1 juli 2013)
TMD