Hoppa till innehåll

Påbörjande av transitering vid tullkontor från och med 1.1.2019

Utgivningsdatum 20.11.2018 13.58
Pressmeddelande

För att säkerställa en likvärdig behandling av kunderna förenhetligar Tullen processen gällande överlåtelse till transiteringsförfarandet vid alla tullkontor i Finland från och med 1.1.2019. För sedvanliga ansvariga för transiteringsförfarandet och lagerhavare syns ändringen på så sätt att en ansvarig för förfarandet som tillämpar sedvanligt transiteringsförfarande inte får överlåta varor till transiteringsförfarandet innan varorna eller transportenheten har förseglats. För varor som lämnas oförseglade ska varubeskrivningen vara tillräckligt noggrann så att de lätt kan identifieras, och man ska ange varornas kvantitet, beskaffenhet och särdrag, såsom serienummer.

En godkänd avsändare som förseglar varorna eller transportenheten med sina egna förseglingar kan även framöver agera på samma sätt som tidigare, utan att fysiskt visa upp varorna eller besöka ett tullkontor.

En lagerhavare kan på eget ansvar befordra eller låta befordra varor till avgångstullkontoret för hänförande av varorna till ett påföljande tullförfarande eller förutsätta att transportfirman som hämtar varorna använder en godkänd avsändares tjänster.

Avgångstullkontoret bedömer och beslutar om det är möjligt att överlåta varorna till transiteringsförfarandet utan försegling, dvs. huruvida varornas kvantitet och slag samt exaktheten av transiteringsdeklarationens datainnehåll möjliggör överlåtelsen till förfarandet, på så sätt att varorna kan kontrolleras även i olika skeden som följer efter påbörjandet av transiteringen.

  • Avslutande av tullagerförfarandet med transitering
    När tullagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringens MRN-nummer och datum anges i tullagerbokföringen. En kopia av transiteringsföljedokumentet kan bifogas till bokföringen som verifikat
  • Avslutande av tillfällig lagring med transitering
    När den tillfälliga lagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringens MRN-nummer och datum anges i bokföringen. Tullen rekommenderar att en kopia av transiteringsföljedokumentet bifogas till bokföringen, eftersom referensen till den tidigare handlingen kan kontrolleras där.


Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering