Hoppa till innehåll

Beslut om ändring av 9 och 11 § i Tullens arbetsordning

28.12.2015 13.47 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.11
Pressmeddelande

120/2015, A. Hartikainen/AOL

Nr
120/2015

Datum
28.12.2015

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2016 tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2015

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör
upphävs 9 § 2 mom. 7 punkten i Tullens arbetsordning (57/2013) och
ändras 11 § i arbetsordningen som följer:

11 §

Staben
                                                                                     
Stabens verksamhetsenheter är juridiska ärenden samt koordinering av EU-ärenden och internationella ärenden. Närmare bestämmelser om verksamhetsenheternas uppgifter finns i stabens arbetsordning. Staben svarar också för samordning av organisationssäkerhet och beredskapsärenden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

             

TMD