Hoppa till innehåll

På Tullens webbplats har publicerats en kundanvisning om ansökan om återbetalning på grund av valutakursfel

11.11.2019 14.56
Pressmeddelande

Vid Tullen har felaktiga valutaomräkningskurser använts vid förtullningar i fråga om vissa valutor 1.5.2016–30.6.2019. I enlighet med EU:s tullagstiftning återbetalar Tullen de överbetalda avgifterna på eget initiativ, när beloppet som ska återbetalas är minst 10 euro. Om beloppet av de överbetalda importskatterna är mindre än 10 euro, återbetalar Tullen det med ränta på kundens ansökan.

På Tullens webbplats har publicerats en kundanvisning om ansökan om återbetalning samt en jämförelsetabell över felaktiga valutor som använts och korrekta valutor.

På grund av felet har varornas tullvärde och momsgrund fastställts som 1,5–2,5 procent för höga. Om t.ex. tullvärdet för en vara som betalats med US-dollar efter valutaomräkningen har varit 150 euro och för den har endast fastställts mervärdesskatt 24 % så har det fastställda skattebeloppet varit 36 euro. Om valutaomräkningen har gett ett tullvärde som varit 2 % för högt så skulle det rätta tullvärdet ha varit 147 euro. Av detta belopp hade 24 % mervärdesskatt varit 35,28 euro; skatten som uppburits till ett för högt belopp och summan som ska återbetalas skulle alltså vara 72 cent.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om omräkningskurser