Hoppa till innehåll

Översynen vid import av kisel med ursprung i Bosnien och Hercegovina och Brasilien har avslutats

22.8.2018 12.53
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpningstull borde ha införts vid import av kisel med ursprung i Bosnien och Hercegovina och Brasilien. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2804 69 00. De som hade klagat återkallade sina klagomål. Översynen har nu avslutats och ingen antidumpningstull har införts. I EU:s officiella tidning nr L 211, 22.8.2018, berättas mera om översynen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar