Hoppa till innehåll

Översynen vid import av ferrokisel med ursprung i Egypten eller Ukraina avsluten

Utgivningsdatum 7.6.2018 15.16
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpningstull borde ha införts vid import av ferrokisel med ursprung i Egypten och Ukraina.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Klaganden återkallade sitt klagomål. Översynen har nu avslutats och ingen antidumpningstull har införts. I EU:s officiella tidning nr L 139, 5.6.2018, berättas mera om översynen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar