Hoppa till innehåll

Översynen gällande import av turkisk regnbåge avsluten

6.6.2018 11.00
Pressmeddelande

Enligt en förordning publicerad i EU:s officiella tidning nummer L 139, 5.6.2018, har den partiella interimsöversynen gällande turkisk regnbåge avslutats. Gällande utjämningsåtgärder har inte ändrats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar