Hoppa till innehåll

Siirtymäajan päättyminen EU:sta poistuvan liikenteen osalta turvauudistuslainsäädännön tarkoittamissa tapauksissa

1.11.2011 12.51
Tiedote

178/2011, TE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
178/010/11

Antopäivä 31.10.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi ja sen soveltamisasetus, komission asetus 273/2009
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
1.12.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Kuljetusliikkeet, varastonpitäjät, tavaroiden viejät sekä huolintaliikkeet

Tullille on annettava Euroopan unioniin saapuvasta ja täältä poistuvasta tavarasta turvauudistuslainsäädännön vaatimat ns. turvatiedot sähköisesti lainsäädännön tarkoittamissa tapauksissa ja -määräajoissa.

EU-tasolla annetun siirtymäajan käytännön, ns. ”grace period” mukaisesti Suomen tulli pidättäytyi kohdistamasta sanktioita niihin asiakkaisiin, jotka eivät ole näitä ilmoituksia antaneet sähköisesti. Tämä käytäntö päättyi saapuvan liikenteen osalta 30.6.2011.

Tullihallituksen päätöksen 204/010/10, 30.12.2010 mukaan lentoliikenteen toimijoille annettiin kansallisesti siirtymäaikaa poistumisen sähköiseen ilmoittamiseen tapauksissa, joissa tavarat lähtevät Suomesta lentäen.

1. Poistumisen yleisilmoituksen antaminen EU:sta poistuvasta tavarasta

Poistuvan liikenteen osalta siirtymäaika päättyy Euroopan unionissa viimeistään 31.12.2011.Vuoden 2012 alusta alkaen Suomen kautta EU:sta poistuvasta tavarasta on annettava poistumisen yleisilmoitus, ellei tavarasta ole annettu turvatiedot sisältävää tulli-ilmoitusta, kuten esimerkiksi:

  • vienti-ilmoitusta
  • passitusilmoitusta
  • (saapumisen) yleisilmoitusta, jos kyseessä on tavara, joka on saavuttuaan ollut väliaikaisesti varastoituna enintään 14 vrk samassa, paikassa, josta se poistuu.

Tullikoodeksin soveltamisasetuksen artiklassa 592a on kuvattu myös muita tilanteita, jolloin poistumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa.

2. Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamisesta lentoliikenteessä

Sähköiset ilmoitukset vientitavaroiden saapumisesta poistumispaikalle ja siihen liittyvät poistumisen esittämisilmoitus sekä poistumisilmoitus on annettava myös lentäen poistuvista tavaroista sähköisesti 1.12.2011 alkaen. Tämä ilmoitus on vaadittu jo aiemmin meritse ja rautateitse poistuvasta vientitavarasta. EU:n lainsäädännön mukaisesti viejällä on viime kädessä velvollisuus huolehtia saapuminen poistumispaikalle ilmoituksen antamisesta. Viejä voi kuitenkin niin halutessaan sopia ilmoituksen antamisesta esimerkiksi lentoliikenteen toimijan kanssa. Lentoyhtiön vastuulla on antaa poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus.

3. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Kun kuljetusvälineeseen lastatut tavarat ovat poistumassa EU:sta Suomen kautta eikä lainsäädännössä edellytettyjä ilmoituksia ole asianmukaisesti annettu kuljetusmuotokohtaisten määräaikojen puitteissa ennen yhteisöstä poistumista, tulee ilmoitukset tehdä välittömästi ennen poistumista EU:n tullialueelta.

Ilmoituksen antaminen säädetyn määräajan jälkeen saattaa viivästyttää tavaran kuljetusta. Tulli voi myös määrätä ilmoitusmenettelyn täyttämättä jättämisestä kansallisen lainsäädännön mukaisesti virhemaksua.

Tietojärjestelmäongelmien aikana noudatetaan Tullin ao. tilanteessa antamia varamenettelyohjeita.

THT