Hoppa till innehåll

Omräkningskurser för valuta i februari 2021 (uppdaterad 25.1.2021)

Utgivningsdatum 22.1.2021 14.32
Pressmeddelande

Tullen fastställer de omräkningskurser som ska tillämpas vid bestämning av tullvärdet på importerade varor. Valutaomräkningskurserna publiceras på webbplatsen tulli.fi på sidan Omräkningskurser. De publicerade omräkningskurserna ska, om inte annat meddelas, tillämpas på sådana varor som i Finland under den på webbsidan angivna tiden förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

De nyaste valutaomräkningskurserna (uppdaterad 25.1.2021)

Meddelanden om omräkningskurser