Hoppa till innehåll

Om du importerar varor från Turkiet kan förmåner inte sökas med varucertifikat A.TR och EUR.1 som bestyrkts elektroniskt i Turkiet

13.7.2018 10.37 | Publicerad på svenska 13.7.2018 kl. 13.49
Pressmeddelande

De varucertifikat A.TR. och EUR.1 som bestyrkts elektroniskt i Turkiet saknar tillsvidare de turkiska myndigheternas underskrift. Importörer får inte söka tullunionsbehandling eller tullförmånsbehandling i unionen med ett sådant ofullständigt bestyrkt certifikat.

Vid import ska följande anges: tullförfarande 4000 999, tullbehandling 100 och tullsystem 1011 (KOLM).

Importören ska skicka tillbaka det ofullständigt bestyrkta certifikatet till avsändaren, som skaffar en underskrift av de turkiska myndigheterna på certifikatet, eller ett helt nytt certifikat med underskrift. Importören kan ansöka om omprövning då det adekvata varucertifikatet har erhållits.

I Turkiet bestyrks fortfarande också varucertifikat på pappersblanketter under en övergångsperiod till slutet av år 2018.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling