Hoppa till innehåll

Om avskaffande av tullar på vissa varor från USA gäller fr.o.m. 1.8.2020

Utgivningsdatum 23.12.2020 14.08
Pressmeddelande

Avskaffning av tullar ska tillämpas från och med den 1 augusti 2020 till och med den 31 juli 2025. Om denna förordning upphör att gälla före den 31 juli 2025 ska kommissionen offentliggöra ett meddelande om upphävande i Europeiska unionens officiella tidning.

Återbetalning av tullar 1.8.2020 – 18.12.2020

Sänd din ansökan om omprövning till Tullen med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post Tullen / Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

KN-nummer:

BILAGA Avsnitt I (Europeiska unionens kombinerade nomenklatur)

KN-nummer

Beskrivning

0306 11 90

Frysta languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.), även rökta, även utan skal, inbegripet languster med skal, ångkokta eller kokta i vatten (med undantag av kräftstjärtar)

0306 12 10

Fryst hummer (Homarus spp.), hel, även rökt eller ångkokt eller kokt i vatten

0306 12 90

Fryst hummer (Homarus spp.), även rökt, även utan skal, inbegripet hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten (med undantag av hel)

0306 32 10

Levande hummer (Homarus spp.)

Avsnitt II (Förenta staternas tulltaxa)

Tulltaxenum-mer

Beskrivning

Befintlig MGN- tull

Ny MGN-tullsats

1604 20 05

Produkter innehållande kött av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, färdiga maträtter

10 %

5 %

7013 41 50

Bords- och köksartiklar av glas (andra än dricksglas), av blykristall, värderade till mer än 5 USD styck

6 %

3 %

3214 90 50

Icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d., inte baserade på gummi

6,5 %

3,25 %

3601 00 00

Krut

6,5 %

3,25 %

9613 10 00

Cigarettändare och liknande tändare, för gas, inte påfyllningsbara, för fickan

8 %

4 %

9613 90 80

Delar till icke elektriska cigarettändare och liknande tändare

8 %

4 %

Tillämplig lagstiftning:
Europarlamentets och Rådets förordning (EU) N:o 2020/2131 L 430, 18.12.2020.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering