Hoppa till innehåll

Ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om oljeskyddsfonden

27.12.2012 15.31
Pressmeddelande

166/2012, MT/K. Lietkari

Lagen om oljeskyddsfonden har ändrats så att förhöjningen av oljeskyddsavgiften ska vara i kraft ytterligare tre år. Den nuvarande oljeskyddsavgiften, det vill säga 1,50 euro per ton, gäller således 1 januari 2013–31 december 2015. Avgiften tas ut till det dubbla beloppet om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte är försett med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna. Enligt ändringen ska även förhöjningen av fondens kapitalgränser vara i kraft fram till den 31 december 2019.

TMD