Hoppa till innehåll

Överföring av oljelast mellan oljetankfartyg på finskt vattenområde och anmälningar om dessa som ska lämnas in till Portnet

28.12.2017 12.12 | Publicerad på svenska 28.12.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

Överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation) får utföras endast i hamnområden samt inom särskilt utsedda områden på finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon.

Trafiksäkerhetsverket har utsett följande områden på finskt vattenområde för STS-operationer:

  • Kalbådagrunds ankarplats i Finska viken
  • Svartbäcks ankarplats utanför Sköldvik i Borgå.

Områdena definieras mera noggrant i Trafiksäkerhetsverkets beslut TRAFI/398315/03.04.01.00/2017

Fartygets fartygsoperatör, ägare, agent eller befälhavare ska meddela Tullen om sina planer att utföra en STS-operation på finskt vattenområde via det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten (Portnet) som avses i lagen om fartygstrafikservice. Anmälan ska göras i god tid och minst 48 timmar före den planerade STS-operationen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • namn, radioanropssignal och IMO-nummer för det fartyg som deltar i STS-operationen och uppskattad ankomsttid
  • datum, tid och plats för STS-operationen
  • ligger fartyget för ankar eller är det i rörelse då STS-operationen sker
  • oljeslag och mängd
  • hur länge planeras STS-operationen pågå
  • namn och kontaktuppgifter för STS-operationens ansvarsperson
  • bekräftelse om att oljetankfartyget har en plan för överföring av oljelast (STS-plan) som uppfyller kraven i bilaga 1 till MARPOL 73/78.

Anmälan ska lämnas in för det fartyg som lossar oljelasten och det fartyg som tar emot olja. Om alla uppgifter i ett undantagsfall inte finns tillgängliga minst 48 timmar före en planerad STS-operation, ska det oljetankfartyg som lossar oljelasten, minst 48 timmar före den planerade STS-operationen underrätta Tullen om avsikten att utföra operationen. De uppgifter som fattas ska lämnas in till Tullen så fort som möjligt.

Uppgifterna lämnas in i Portnet, tillsvidare i textformat under ”Andra ankomstuppgifter” i anmälan om hamnbesök. Den som gör anmälan ska beakta att också övriga anmälningar om fartyget och dess last ska lämnas in till Tullen då fartyget anländer och avgår.

Denna anvisning ska iakttas vid STS-operationer som sker efter den 1 januari 2018.

Föreskrifter om STS-operationer och därtill hörande anmälningar finns i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten 5.5.2017/275.

Mera information ges av

  • meke(at)tulli.fi
Kundmeddelande